Category Archives: List truyện ngược

Ngược tâm, ngược thân….>>>……..sủng

Những truyện đã đọc + đang đọc

1. Thất thân làm thiếp

Tác giả: Nguyệt Sinh

couple: Thượng Quan Vãn Thanh – Phượng Cô

ebook,  Link truyện

2. Sai phi dụ tình

                  Tác giả Nguyệt Xuất Vân

couple: Bạch Lưu Sương – Lý Bách Hàn

Note: rất nhiều mĩ nam: ” Trăm dặm Hàn, Băng, Mộ Dã Lưu Quang, Thu Thủy cộng trường thiên 1 màu”

ebook, Read  online

3. Tẩm quân/ Cực sủng

                  tác giả: Nguyệt Sinh

couple: Lâu Khinh Tuyết – Hách Liên Bá Thiên

ebook, Read online

4. Xấu phi Mộ Tuyết

Tác giả: Tuyết ma

couple: Minh Nguyệt ( Mộ Tuyết ) – Ngự Hạo Hiên

Note: Thể loại xuyên không

”Mộ Tuyết lạc nhất trì, Hiểu dữ bách tri hoa. Phiêu nhiên trời đông giá. Phân loạn mai khai thì’

5. Đạo phi thiên hạ

              Tác giả: Nguyệt Xuất vân

couple: Giang Sắt Sắt – Dạ Vô Yên

ebook, Read online

6. Họa Mi

                Tg: Điển Tâm

Couple: Họa Mi – Hạ Hầu Dần

Note: Vì yêu sâu đậm,  nên hận cũng đậm sâu, vì yêu tha thiết, nên đành lòng làm tổn thương người con gái mình yêu…

ebook

7. U Lan

Tác giả: Điển Tâm

couple: U Lan – Kim Lẫm

ebook

not: ” Tim thiếp đã chết 

        Tình yêu này…đã bị lửa hận trong tim chàng hủy diệt! ”

8. Lạnh quân đêm thiếp

Tác giả: Hồ Ly

couple: Lãnh Dạ Hủy ( An Hữu Hi) – Lăng Khiếu Dương

An Hữu Hi – Hoàng Bắc thiên

thể loại: xuyên không

Ebook: Quyển 1 , Quyển 2, Quyển 3 , Quyển 4

9.  Vương phi thất sủng

Tác giả: Thượng Quan Sở Sở

couple: Liễu Thiên Mạch – Tần Mộ Phong

Ebook ( gồm cả bộ 69 chương & bộ 96 chương)

10. Tội phi cầu thân

tác giả : Lạp Lan Tĩnh Ngữ

couple: Trường Tôn Khởi  Yên – Tuyệt Liệt phong

thể loại xuyên không

ebook, reading online

11. Vứt đi nương nương 

Tác giả: Nhược thiếu gia

couple: Mộc Tiểu Văn – Lý Vân Thượng

thể loại xuyên không

ebook, link đọc

12. Lãnh cung thái tử phi

Tác giả: Mị Tử Diên

couple: Long Y Hoàng – Phượng Trữ Lan

Reading online

13. Sủng phi

Tác giả: ????

thể loại xuyên không

couple: Doãn Tư Tư – Diễm Liệt

Reading online

14. Lấy lòng vương phi lạnh lùng

Tác giả: Chiqudoll (búp bê Chiqu)

couple: Long Linh Nhiên – Lương Hoàng Thiên Lãnh

Reading online

15. Thất ngược khí phi

tác giả: Thiển Tiếu Lê Qua

Reading online : Điệp Tiên Cốc

16. Lâu Lan giai nhân .Tác giả: Điển Tâm

17. Khấp huyết trọng sinh: Đại giá hạ đường khí phi.

Tác giả:  Mặc Mặc Dạ Tử

Reading online : Điệp Tiên Cốc

Advertisements